Siste nyheter

 • "Melding om avbrutt effekt, ILE og KILE" skal sendes uten ugrunnet opphold

  I de tilfellene driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger hos ansvarlig konsesjonær (AK) medfører avbrudd for sluttbrukere hos andre berørte konsesjonærer (BK), heter det i forskrift om leveringskvalitet §2A-4 at "berørt konsesjonær skal identifisere ansvarlig konsesjonær og uten ugrunnet opphold skriftlig informere denne om nødvendige avbruddsdata". Etter det vi erfarer tar denne informasjonsflyten noen ganger unødig lang tid, noe som medfører at AK ikke får lukket sin FASIT-rapport så tidlig som ønsket. "Referansegruppe for feil og avbrudd" konkretiserer rimelige tidsfrister.

  ...
 • Dokumentasjon ved utkobling av kunder med fritak for avbruddsregistrering

  Referansegruppe for feil og avbrudd har fått spørsmål om format på dokumentasjon på kunders bekreftelse om at det ikke er behov for elektrisitet i en spesifisert periode (jmf. Forskrift om Leveringskvalitet §2A-8). Blant annet om SMS fra installatør og epost fra kunde er tilfredsstillende format.

  ...
 • FASIT-programmene har bestått godkjenningstest etter FASIT Kravspesifikasjon versjon 2016

  SINTEF Energi har på oppdrag for Energi Norge gjennomført ordinær godkjenningstest for å verifisere at lisensierte FASIT-leverandører har implementert endringer i FASIT Kravspesifikasjon versjon 2016 på en korrekt måte. Alle systemene har bestått testen og godkjennes herved for bruk til registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd for 2016. En slik test er ingen komplett systemtest og godkjenningen garanterer derfor ikke mot at at det kan være feil eller mangler i programmene. Oversikt over sertifiserte FASIT-program leverandører finner du under menyvalget FASIT programvare/Programvareleverandører i menyfeltet til venstre.

  ...

Referansegruppen