Siste nyheter

 • FASIT-dagene 2017 ble en suksess

  FASIT-dagene ble avholdt på Gardermoen i slutten av november. 80 personer var samlet til faglig oppdatering og nettverksbygging innen feil- og avbruddsregistering og rapportering, inkl. feilanalyse og prinsipper for KILE fordeling. Over 90% av deltakerne var fornøyd eller meget godt fornøyd med årets FASIT-dager.

  ...
 • NVE vedtar endringer i Forskrift om Leveringskvalitet og Forskrift om systemansvaret

  NVE sendte i juni 2017 på høring forslag i Forskrift om leveringskvalitet og Forskrift om systemansvaret §22. Høringsfristen var 1.9.2017. Forslagene er dels knyttet til anbefalinger fra Referansegruppe for feil og avbrudd etter forslag fra prosjektet Neste Generasjon FASIT, og dels basert på egne vurderinger fra en helhetlig gjennomgang. På FASIT-dagene i år ga NVE en gjennomgang av forslagene, høringskommentarer og endelig vedtak. Alle endringer som angår FASIT vil gjøres gjeldende fra 1.1.2019.

  ...
 • Neste Generasjon FASIT implementeres i FASIT Kravspesifikasjon versjon 2019

  Referansegruppen for feil og avbrudd har på grunnlag av dialog med eksisterende og potensielle nye leverandører av FASIT-programvare, vedtatt å utsette implementering av leveransen fra prosjektet Neste Generasjon FASIT til 1.1.2019.

  ...

Referansegruppen